Teta (27. říjen až 5. listopad 2016)

Typ letáku: leták Teta
Platnost letáku: leták platí od 27. 10. do 5. 11. 2016
Kde nakupovat: obchody Teta
Vydání letáku: říjen 2016
Počet stran: 16
Originální zdroj: www.tetadrogerie.cz
Sekce webu Akční letáky Teta
Další informace obchody Teta